Logo I love chemistry

Podmienky použí­vania služby


Posledná aktualizácia 21.7.2013
Creative Commons License
Except where otherwise noted, content of website I love chemistry (http://ilovechemistry.info) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Creative Commons License
Okrem miest, kde je uvedené inak, obsah stránky I love chemistry (http://ilovechemistry.info) je licencovaná pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Všetky informácie sú zverejnené v dobrej vôli, že budú užitočné, avšak AUTOR V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÃ ZA AKÉKOĽVEK HMOTNÉ I NEHMOTNÉ ŠKODY NA MAJETKU ALEBO NA ZDRAVÍ SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM INFORMÁCIÍ Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY. AUTOR TIEŽ NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ŽE INFORMÁCIE NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE (napríklad informácie o nebezpečnosti chemikálií) SÚ SPRÁVNE, PRESNÉ A KOMPLETNÉ.

Na obsah tejto webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Pokiaľ nie je uvedené inak, texty, obrázky a videá sú licencované pod licenciou Creative Commons 3.0 BY-SA (pozri vyššie). Autora uvedte nasledujúcim spôsobom: I love chemistry (odkaz) http://ilovechemistry.info.


Za účelom zníženie množstva spamu cez e-mailový formulár je pri odoslaní správy zaznamenaná vaša IP adresa, avšak táto IP adresa nie je ďalej zverejňovaná alebo poskytnutá tretej strane, slúži len na interné účely.
Požiadať o súhlas na činnosť, ktorá nie je dovolená v Podmienkach použí­vania služby môžete pomocou e-mailu na adresu matoha@ilovechemistry.info

Autori
Matoha - jadro stránky, dizajn, programovanie, texty (ak nie je uvedené inak), väčsina videí, strih a úprava videí­, administrátor (matoha@ilovechemistry.info)
Veronika - niektoré texty, pomoc s nahadzovaním chemikálií

Chewing - niektoré texty a videá Istvan - niektoré texty

Iggynator - 3D modelovanie výbuchu úvodného videa
TechnoStickmen - zvuk výbuchu v niektorých videách (http://www.youtube.com/user/TechnoStickmen)

Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa