Logo I love chemistry

Časovaná jodoškrobová reakcia

CO

Chemikálie:
tiosíran sodný, peroxid vodíka, jodid draselný, škrobový maz

Pomôcky:
kadičky, odmerný valec, špachtlička

Postup:
Roztok A pripravte rozpustením jednej špachtličky tiosíranu sodného a 4 špachtličiek jodidu draselného vo vode a doplnením na objem 25 ml. Roztok B pripravíte zmiešaním 4 ml peroxidu vodíka, pár kvapiek kyseliny sírovej na okyslenie a doplnením na objem 25 ml. Do ďalšej kadičky pridajte trochu škrobového mazu a roztoky A a B v pomere 1:1.

Vysvetlenie:
Peroxid vodíka reaguje s jodidom draselným:
H2O2 + KI → I2 + KOH
Kým je dostatok tiosíranu sodného prebieha reakcia:
I2 + Na2S2O3 + H2O → NaHSO4 + HI
Ak však už všetok tiosíran zreagoval, jód nie je viazaný tiosíranom ale reaguje so škrobom - vzniká výrazné čierne sfarbenie. Upravovaním množstva tiosíranu sodného môžete upraviť rýchlosť reakcie.
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa