Logo I love chemistry

Štandardizácia odmerného roztoku hydroxidu

C
Pokus je označený ako nebezpečný a je určený len skúseným experimentátorom

Pri acidobázických titráciách poznáme dve varianty tejto metódy: alkalimetriu a acidimetriu. Pri alkalimetrii použivame odmerný roztok hydroxidu, pri acidimetrii odmerný roztok kyseliny. Nemôžme si však byť istý, že roztok, ktorý sme pripravili má presne takú koncentráciu, ktorú má mať. Preto sa roztok musí štandardizovať. Hydroxid draselný aj sodný sú hygroskopické, to znamená, že nasávajú vodu a oxid uhličitý zo vzduchu, okrem toho môžu obsahovať nečistoty. Štandardizácia prebieha ako obyčajná titrácia. Musíme však pripraviť tzv. štandardný roztok, ktorého koncentráciu budeme vedieť presne.

Úloha:
Štandardizujte odmerný roztok hydroxidu draselného titráciou štandardného roztoku kyseliny šťaveľovej na indikátor metyloranž Bruhnsovou metódou.

Chemikálie:
hydroxid sodný, kyselina šťaveľová, metyloranž
Postup:
1. Pripravte odmerný roztok hydroxidu draselného s koncentráciou 0,1 mol.dm-3 do odmernej banky s objemom 250 cm3
2. Pripravte štandardný roztok kyseliny šťaveľovej s koncentráciou 0,05 mol.dm-3 do odmernej banky s objemom 100 cm3
3. Do titračnej banky napipetujeme 10 cm3 štandardného roztoku kyseliny šťaveľovej
4. Pridáme 5 cm3 roztoku chloridu vápenatého a 2-3 kvapky indikátora metyloranže
5. Z byrety pridávame odmerný roztok KOH dovtedy, kým roztok nezmení farbu z ružovej na žltú
6. Odčítajte spotrebovaný objem odmerného roztoku
7. Titráciu opakujte 3-krát a z priemernej spotreby vypočítajte presnú koncentráciu odmerného roztoku KOH
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa