Logo I love chemistry

Ako odlíšiť metanol od etanolu


Pokus je označený ako nebezpečný a je určený len skúseným experimentátorom

Metanol a etanol sú dva jednoduché alkoholy, s podobnými vlastnosťami ako napríklad bod varu, vzhľad a dokonca aj chuť. Z tohto dôvodu ich nie je ľahké rozlíšiť, avšak reakcia s kyselinou boritou to umožňuje. Pri pokuse sa používa metanol, ktorý je VEĽMI JEDOVATÝ. Už v malých množstvách može spôsobiť oslepnutie a vo vyšších aj smrť. Preto je absolútne nevyhnutné používať kvalitné rukavice, dobré digestórium na odsávanie pár a samozrejme dodržiavať aj ďalšie bezpečnostné opatrenia. 


Pomôcky:
plechovky (odolné nádoby, kde je možné tieto alkoholy bezpečne zapáliť) 

Chemikálie:
metanol, kyselina boritá, etanol

Postup:
Ktorýkoľvek z týchto dvoch alkoholov horí pri zapálení modrým plameňom (ak to tak nie je, alkoholy nie sú dostatočne čisté). Keď však pridáte trochu kyseliny boritej ku každému z nich a potom ich zapálite, metanol bude horieť peknou zelenou farbou, zatiaľ čo etanol oranžovou až žltou, na akú sme zvyknutí. Tento rozdiel spôsobuje reakcia metanolu s kyselinou boritou za vzniku esteru (trimetylbóratu).
Asi jediným problémom tejto reakcie je, že alkoholy musia byť dostatočne čisté - ideálne laboratórne p. a. Pri hociakom znečistení - napríklad trochou nejakej sodnej soli bude plameň žlto-oranžový a stanovenie je tak neúčinné. Z tohoto dôvodu sa tento test nedá použíť na obyčajný alkohol (bez prečišťovania), napríklad na zistenie prítomnosti metanolu v destilátoch. Na takéto merania je potrebná pokročilejšia aparatúra, napríklad plynový/kvapalinový chromatograf.
 
Pekný obrázok nájdete napríklad tu
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa