Logo I love chemistry

Ako zapáliť oheň vodou

F

Pomôcky:
roztieračka, kvapkadlo, lyžička, kovová miska
Chemikálie: jód, hliník
UPOZORNENIE: Jód aj hliní­k musí­ byť suchý, aby nedošlo k predčasnej reakcii. Vznikajúce pary jódu sú škodlivé, takže pokus je najvhodnejšie uskutočňovať vonku. Tieto pary tiež dokážu zafarbiť všetko naokolo (a toto zafarbenie nejde dolu vodou :P).

Postup:

  1. Do vyčistenej a suchej trecej misky dáme jednu lyžičku jódu a tĺčikom ho rozotrieme na jemný prášok.
  2. Pridáme 1 - 2 lyžičky práškového hliní­ka.
  3. Zmes premiešame a nasypeme do kovovej misky.
  4. Kvapkadlom (pipetou) opatrne pridáme do zmesi pár kvapiek vody.

Reakcia môže nastať hneď, ale môže nastať aj po minúte; prebieha silne exotermická reakcia sprevádzaná sublimáciou jódu - vzniká veľké množstvo pár jódu, ktoré unikajú z misky. Po relatí­vne krátkom čase sa reakciou vytvorí­ dosť tepla, a hliní­k sa už s jódom zlučuje za vzniku plameňa.

Princí­p:
Reakcia jódu a práškového hliní­ka je silne exotermická reakcia, avšak na to, aby začala prebiehať, je potrebné ju iniciovať. Na to v tomto prí­pade slúži voda. Na začiatku reakcie sa postupne vyví­ja teplo, ktoré spôsobuje sublimáciu jódu a vznik jódových pár. Neskôr je už teplo reakcie dostatočne veľké a vytvorí­ sa plameň. Prebiehajúcu reakciu možno zapí­sať rovnicou:
2 Al + 3 I2 → 2 AlI3

Autor pokusu: Igor
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa