Logo I love chemistry

Ako zarobiť odmerný roztok - návod

Príprava odmerného roztoku, resp. roztoku s presnou koncentráciou je relatívne častá laboratórna operácia. Najčastejšie presné roztoky potrebujeme pri titrácií, ale aj pri spektrofotometrickom stanovení, pri príprave pufrov a podobne. Na konci postupu sa nachádza aj video!

Odmerné banky

Pred začatím prípravy je samozrejme potrebné vedieť požadovanú koncentráciu a objem. Z týchto údajov je možné vypočítať potrebnú hmotnosť, ktorú treba navážiť (treba si však dávať pozor na správnu molárnu hmotnosť navažovanej látky, hlavne pri hydrátoch netreba zabudnúť aj na prítomnú vodu).

Vážime ideálne na analytických váhach. Tieto váhy maju z oboch strán posuvné dvierka, ktoré slúžia na zabránenie skákaniu hmotnosti kvôli prúdeniu vzduchu (prievanu) a tiež proti prachu. Tieto váhy by mali byť položené na čo najstabilnejšom a najpevnejšom stole, ideálne murovanom. Ak pri vážení vám stále skáču čísla, skúste obmedzit prievan zatvorením dverí, okna, vypnutím digestora a podobne.

Analyticke vahy

Najčastejšie sa váži buď na lodičku alebo aj na papier (ktorý netreba umývať a jeho hmotnosť je veľmi malá). Vážiť priamo do kadičky nie je veľmi vhodné, lebo tá má už sama o sebe hmotnosť nejakých 75g, čo znižuje presnosť a rozsah váhy. Papier je možné poskladať viacerými spôsobmi, najjednoduchší je do tvaru +. Existujú aj špeciálne papiere na váženie, ale to sú asi len vyhodené peniaze, takže zväčša stačí obyčajný (nezašpinený) papier. Veľmi nerád vážim na hodinové sklíčko, lebo často časť jeho obsahu skonči mimo kadičky.

Papiere na vazenie
(papiere na váženie, dole plastová lodička, vpravo hore papier na váženie do baniek s úzkym hrdlom pri organickej syntéze)

Keď už máme odvážené, prenesieme naváženú látku do kadičky a rozpustíme vo vhodnom množstve destilovanej vody. Vhodné množstvo napríklad pri príprave 100 cm3 roztoku je cca 50-80 ml destilovanej vody. Potom prelejeme už roztok do samotnej odmernej banky, doplníme vodou po značku (ku koncu je vhodná strička). Tiež je vhodné po doplnení po značku utrieť kvapky v hrdle filtračným papierom. Uzatvoríme zátkou a pridŕžajúc ju palcom premiešame obsah banky preklápaním.

Hrdlo odmernej banky
Odmerná banka doplnená po značku
(hore hrdlo odmernej banky so značkou, dole odmerná banka doplnená po značku)
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa