Logo I love chemistry

Amoniaková fontána

NC

Zaujímavý pokus dokazujúci rozpustnosť plynov (amoniaku) vo vode. Pri pokuse sa postupne budú rozpúšťať pary amoniaku a rýchlosť ich rozpúšťania sa bude postupne zvyšovať, až nakoniec voda bude nasávaná veľkou rýchlosťou, čo vytvorí efekt fontány. Amoniak je však žieravina, ktorá okrem toho že smrdí aj leptá dýchacie cesty a všetko ostatné. Treba preto pracovať v digestóriu a s rukavicami.
Pomôcky:
kadička 1000 ml, varná banka 250 ml, zátka s trubičkou, kahan
Chemikálie:
fenolftaleín, amoniak
Postup:

    Do suchej varnej banky nalejeme max. 5 - 10 ml (trochu, netreba to merať) vodného roztoku amoniaku.
  1. Banku uzavrieme zátkou so sklenou trubičkou (pozri obrázok nižšie)
  2. Do pripravenej kadičky nalejeme vodu a pridáme indikátor.
  3. Banku položíme na varič alebo zohrievame nad kahanom, kým sa neodparí všetok amoniak.
  4. Banku s držiakom zoberieme, prevrátime a trubičku ponoríme do kadičky s vodou tak, aby sa prvé kvapky vody dostali do rúrky.
Pozorujeme, že po ponorení rúrky do kadičky s vodou sa do rúrky nasáva voda a po naplnení rúrky voda strieka do banky, čo pripomína fontánu.


Princíp:Každý plyn je rozpustný vo vode. Závisí však od jeho vlastností, ako veľmi je rozpustný. Amoniak je plyn s obrovskou rozpustnosťou vo vode. Keď sa do sklenej rúrky nasajú prvé kvapky vody z kadičky, amoniak sa v nich okamžite rozpustí a tým sa v banke vytvorí podtlak a preto sa voda nasáva do banky. Vodný roztok amoniaku je zásaditý, preto sa fenolftaleín sfarbí na ružovo.
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa