Logo I love chemistry

Biely dym (syntéza dvoch plynov)

NC

Tento pekný pokus ukazuje syntézu dvoch plynov...
Pomôcky:
dve odparovacie misky alebo hodinové sklíčka
Chemikálie:
kyselina chlorovodíková, amoniak
Postup:
Obidve misky dajte od seba dostatočne ďaleko. Do prvej nalejte pár mililitrov amoniaku, do druhej pár mililitrov kyseliny chlorovodíkovej. Potom ich postavte vedľa seba.
Pozorovanie:
Z roztokov sa vyparuje amoniak a chlorovodík, ktoré spolu reagujú za vzniku bieleho chloridu amónneho, vzniká "biely dym". Jav prebieha podľa reakcie:
HCl + NH3NH4Cl
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa