Logo I love chemistry

Blesky v skúmavke

XiCOF
Pokus je označený ako nebezpečný a je určený len skúseným experimentátorom

Pri reakcii je použitá kyselina sírová, ktorá má veľmi leptavé, dráždivé a na životné prostredie nevhodné podmienky. Použite čo najvyššiu možnú skúmavku, z toho dôvodu lebo to môže pretiecť.

  

Pomôcky
stojan, skúmavka, lyžička, pipeta, rukavice, plášť, ochranný štít


Chemikálie 

manganistan draselný, kyselina sírová, etanol


Postup
1. Do skúmavky nalejeme pipetou asi 5 ml kyseliny sírovej.
2. Následne na kyselinu nalejeme 3ml etanolu pipetou tak, aby sa nám nedostal na steny skúmavky. Vytvorí sa nám dvojzložková zmes (na spodku kyselina sírová, na vrchu etanol).
3. Pridáme štipku (alebo podľa potreby) manganistanu draselného a pozorujeme.


Vysvetlenie
Manganistan draselný sa za prítomnosti kyseliny sírovej rozkladá na oxid manganistý (rovnica A), ktorý je silným organickým činidlom. Následne oxid manganistý reaguje s jedinou prítomnou organickou látkou a tou je etanol. Tým sa oxid manganistý rozkladá na oxid manganičitý a atómový kyslík. Atómový kyslík je však veľmi reaktívny a následne sa v prítomnosti etanolu prudko oxiduje na oxid uhličitý. (rovnica B) Z toho dôvodu, že v skúmavke sa nahromadí oxid uhličitý nie je možné aby sa etanol zapálil a preto iba iskrí. :)

rovnica A

2 KMnO4 + H2SO4 → Mn2O7 + K2SO4 + H2O

rovnica B

2 Mn2O7 + C2H5OH → 4 MnO2 + 2 CO2 + 3 H2O
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa