Logo I love chemistry

Chemiluminiscencia

Tento pokus je určite jeden z najkrajších na stránke ;) Po zliatí dvoch roztokov začne tekutina svietiť intenzívnou modrou farbou, čo je naozaj efektné. Na uskutočnenie tohto pokusu však potrebujete luminol, ktorý je trochu drahý. Vlastná syntéza luminolu je trochu problematický, pretože je potrebné hydrazín, resp. síran hydrazínia, ktorý okrem toho že je poriadne jedovatý je ešte aj horľavý. Odporúčam vám preto si luminol radšej kúpiť. Zaujímavé tiež je, že luminol sa používa na detekciu krvi (roztok luminol + peroxid, chemiluminiscencia je katalyzovaná krvou).


(vzorec luminolu)

Chemikálie:
uhličitan sodný, uhličitan amónny, síran meďnatý, peroxid vodíka, luminol, hydrogénuhličitan sodný (sóda bikarbóna)

Pomôcky:
2 väčšie kadičky/Erlenky

Postup:
V prvej kadičke rozpustite v 100 ml vody

  • 0,2 g luminolu
  • 4 g uhličitanu sodného
  • 24 g hydrogénuhličitanu sodného
  • 0,5 g uhličitanu amónneho
  • 0,4 g síranu meďnatého

V druhej kadičke rozrieďte 50 ml konc. peroxidu vodíka na objem 100 ml. Potom už len v tme obe zmesi zlejte. Regulovaním koncentrácie (zrieďovaním na väčší objem) a menením množstva peroxidu možno regulovať rýchlosť reakcia. Mne sa osvedčilo postupné pridávanie peroxidu podľa potreby (= od oka).(chemiluminscencia, autor David Muelheims, licencia CC-BY-SA)
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa