Logo I love chemistry

Dôkaz halogenidov

NC

Halogenidy je možné veľmi jednoducho dokázať pomocou dusičnanu strieborného. S dusičnanom pracujte opatrne pretože reaguje aj s pokožkou a vytvára nezmývateľné čierne škvrny.
Chemikálie:
dusičnan strieborný, chlorid sodný, jodid draselný
Pomôcky:
skúmavky
Postup:
Pridajte do roztokov halogenidov dusičnan strieborný. Vzniká biela zrazenina (chlorid strieborný), resp. žltá zrazenina (jodid strieborný).
Zrazeniny halogenidov striebra
Obe zrazeniny sú svetlocitlivé, preto sa používajú aj vo fotografických filmoch, na svetle sčernia.
Vo vrchnej časti bola zrazenina vystavená intenzívnemu svetlu po dobu 1 hodiny, na spodu nie.
Zrazeniny halogenidov striebra
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa