Logo I love chemistry

Extrakcia lítia

CF
Pokus je označený ako nebezpečný a je určený len skúseným experimentátorom

Lítium je zaujímavý alkalický kov, ktorý sa asi ako jediný nachádza bežne okolo nás v nezreagovanom stave. Je ho možné extrahovať s Energizer batérií, čo je však značne nebezpečné. Okrem rizika výbuchu sa v batérií môžu nachádzať nebezpečné chemikálie.

Pomôcky:

kliešte, kadička, kahan

Chemikálie:
fenolftaleín lítiová Energizer batéria 

Postup:
Odstránte plastový obal batérie a potom kovový obal. Pracujete opartrne, môžte veľmi ľahko skratovať batériu (čo znižuje kvalitu lítia a tiež môže viesť k výbuchu...). Ak sa batéria neočakávane zohrieva, podarilo sa vám ju skratovať, a rýchlo ju odhodte, pretože môže vybuchnúť. Pracujte v ochranných rukaviciach a v digestóriu alebo vonku. Ak sa vám úspešne podarilo odstrániť kovový obal, lítium nájdete medzi dvoma fóliami.

Reakcia s vodou: Vhodťe malý kúsok lítia do vody s pár kvapkami fenoftaleínu.
Horenie: opatrne zapáľte kúsok lítia. Vzniká dráždivý oxid lítny, takže pracujte v digestóriu.

Reakcie:
Voda: Li + H2O → LiOH + H2
Horenie: Li + O2Li2O
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa