Logo I love chemistry

Extrakcia listových farbív

F

V listoch zelených rastlín sa nachádza viacero farbív, ktoré sa zúčastňujú procesu fotosyntézy a aj iných procesov regulovaných svetlom. Najznámejším farbivom je zelený chlorofyl. Ďalšie farbivá sú napr. deriváty chlorofylov a karotenoidy. Poznáme dva druhy chlorofylu - chlorofyl a a chlorofyl b. Chlorofyl a sa dá od chlorofylu b na základe spektrálnych vlastností. Karotenoidné farbivá sú odvodené od alfa- a beta- karoténov zavedením molekuly kyslíka (xantolfyly). Beta-karotén je najpočetnejšie zastúpeným karotenoidomv listoch. Ďalšími kartotenoidmi sú alfa-karotén a lykopén, xantofyly sú napr. luteín, violaxantín. Hlavnou úlohou karotenoidov je absorpcia svetla. Karotenoidy abdsorbujú energiu v modrej oblasti spektra a prenášajú ju na chlorofyly. 


Chemikálie:
uhličitan vápenatý, izopropyl alkohol, acetón, technický benzín

Pomôcky:
listy púpavy, morský piesok, uhličitan vápenatý, trecia miska, nožnice, silufol (TLC doštička), veľká kadička, skúmavky, odmerné valce, pipety

Postup
1. Odvážte 2g čerstvých listov a rozstrihajte ich na malé kúsky. Tieto rozotrite s morským pieskom s prídavkom uhličitanu vápenatého a niekoľkými mililitrami acetónu.
2. Zmes prefiltrujte a filtrát zbierajte do odmernej banky. Zvyšok na filtri premývajte acetónom, kým objem filtrátu nedosiahne 25 cm3. Po premiešaní filtrát použijete na ďalšiu analýzu.
Roztok rastlinných farbív v acetóne
Spektrofotometrické stanovenie chlorofylu A a B
1. Odpipetujte 1 cm3 extraktu a zrieďte ho do 10 cm3 acetónom.
2. V 1 cm kyvete zmerajte absorbanciu extraktu pri 663 a 645 nm oproti acetónu.
3. Podľa uvedených vzťahov vypočítajte koncentráciu chlorofylu A a chlorofylu B v extrakte. CA = 12,7xA663 - 2,69xA645 (mg.cm-3)
CB = 22,9xA645 - 4,68xA663 (mg.cm-3)

Rozdelenie farbív chromatografiou na TLC doštičke
Chromatografia na TLC doštičke bola už bližšie opisovaná: Chromatografia .
Použijeme nasledujúci vyvíjací roztok: benzín:izopropanol:voda = 10:1:0,025
1. 2x10 cm3 extraktu odparte do sucha na vodnom kúpeli v skúmavke s kužeľovým dnom. Po ochladení odparok rozpustite v minimálnom množstve acetónu (200 - 500 mikrolitrov).
2. Extrakt (200 mikrolitrov) naneste ma štartovú čiaru 1,5 cm od kraja platne Silufolu. Obe vzorky analyzujte vedľa seba.
3. Platňu nechajte vyvíjať vo vyvíjacom roztoku: benzín:izopropanol:voda = 10:1:0,025 asi 10 minút.  Vo vrchnej časti platne sa bude nachádzať oranžový betakarotén, nižšie budú chlorofyly a iné farbivá.
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa