Logo I love chemistry

Horľavý gél

XiF

Chemikálie:
etanol, octan vápenatý rôzne farbivá
Pomôcky:
dve kadičky, zápalky
Postup:
Pripravte si nasýtený roztok asi 2 g octanu vápenatého a prípadne pridajte farbivo.
Prilejte asi 20 ml etanolu a počkajte niekoľko sekúnd.
Poznámky:
Použite čo najviac nasýtený roztok octanu vápenatého. Ak gél nestuhne, skúste použiť etanol vyššej čistoty.
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa