Logo I love chemistry

Kyselina sírová a cukor

C
Pokus je označený ako nebezpečný a je určený len skúseným experimentátorom

Klasický pokus ukazujúci dehydratačné vlastnosti koncentrovanej kyseliny sírovej. Čierny "exkrement", ktorý vzniká nevonia najlepšie, preto je nutné uskutočňovať tento pokus vonku alebo v digestóriu. Pomôcky:
kadička (z ničoho iného čierne rezíduá nevyčistíte)
Chemikália:
sacharóza (cukor), kyselina sírová
Postup:
Nasypte asi do desatiny kadičky kryštálový cukor a dolejte kadičku až skoro po vrch kyselinou sírovou.
Kyselina sírová je silne hygroskopická - berie si vodík a kyslík (teda vodu) z látok a teda zanechá len čierny uhlík.
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa