Logo I love chemistry

Medený chameleón

CO

Veľmi pekný pokus, môj obľúbený :)
Chemikálie:
vínan sodno-draselný, síran meďnatý, peroxid vodíka

Pomôcky:
veľká varná banka, váhy, odmerný valec, kahan, trojnožka

Postup: Roztok vínanu sodno-draselného pripravte rozpustením 70,5 g vínanu vo vode a doplnením na objem 150 ml. Roztok síranu meďnatého pripravte rozpustením 2,6 g pentahydrátu síranu meďnatého vo vode a doplnením na objem 10 ml. Do varnej banky nalejte roztok vínanu sodno-draselného, 50 ml peroxidu vodíka a 1,5 ml roztoku síranu meďnatého. Reakčnú zmes opatrne zahrievajte. Po prebehnutí farebných zmien vypnite kahan a pridajte 25 ml peroxidu vodíka. Po opätovnom prebehnutí farebných zmien môžete znova pridať ďalších 25 ml peroxidu vodíka.

Pozorovanie:
V roztoku sú katióny Cu2+ redukované na oxid meďný (oranžový), potom zasa späť oxidovené peroxidom vodíka na katióny Cu2+, ktoré sú modré. Obidva farebné prechody sú nádherné, hlavne oxidácia peroxidom.

Poznámka:
Pridanie peroxidu vodíka neopakujte viac ako dvakrát, lebo reakčná zmes začne prudko kypieť, pretože každým pridaním peroxidu sa teplota reakčnej zmesi zvyšuje a tiež po prvom pridaní peroxidu treba okamžite odstaviť kahan. Odporúčam tento pokus robiť v banke, ktorá je oveľa väčšia ako je objem reakčnej zmesi.

Ak chcete ďalšieho chemického chameleóna nájdete ho tu - manganistanový chameleón
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa