Logo I love chemistry

Neviditeľný atrament

C

Toto je účinný neviditeľný atrament, pri ktorého vyvolávaní netreba teplo a ani sa nepoužíva roztok na vyvolávanie (vtedy sa písmo rozmazáva). Na vyvolávanie sa používajú pary. Vzhľadom na vyparovanie sa amoniaku je nutné pracovať v digestóriu.

Chemikálie:
fenolftaleín, amoniak

Pomôcky:
filtračný papier, malá plytká nádoba, kryštalizačná miska, sklenená tyčinka

Postup:
Do malej nádoby si nalejte malé množstvo roztoku fenolftaleínu. Pripravte si filtračný papier a sklenenú tyčinku. Sklenenú tyčinku jemne namočte do fenolftaleínu a na papier nakreslite nejaký vzor. Následne nechajte papier vyschnúť. Do kryštalizačnej misky nalejte amoniak. Vysušený papier podržte nad nádobou s amoniakom a pozorujte ako sa na papieri ružovou farbou zobrazuje vzor.

Vysvetlenie:
Fenolftaleín je v neutrálnom prostredí bezfarebný, rovnako aj v kyslom, ale v zásaditom prostredí nadobúda ružovú farbu. Keďže amoniak je zásada, tak sfarbuje fenolftaleín na ružovo.

Poznámky:
Pri vyvolávaní vzoru je vhodné použiť nádobu s väčším plošným objemom aby sa amoniak lepšie vyparoval. Namiesto fenolftaleínu môžete použiť aj iný indikátor, napr. tymoftaleín.
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa