Logo I love chemistry

Príprava amoniaku

NC

Amoniak je bezfarebný plyn s charakteristickým dráždivým zápachom. Amoniak je priemyselne vyrábaný priamou syntézou dusíka a vodíka pri zvýšenej teplote a katalyzátory. Tu nájdete jednoduchú laboratórnu metódu. Výborné sa rozpúšta vo vode, jeho 26% roztok je známy pod názvom čpavok.
Pomôcky:
kahan, skúmavka
Chemikálie:
hydroxid sodný, chlorid amónny
Postup:
Zarobte nasýtený vodný roztok NaOH (1,8g NaOH + cca 2ml vody) a pridajte 2,4g chloridu amónneho. Túto zmes zohrievajte.
Pozorovanie:
Vzniká výrane zapáchajúci amoniak, podľa reakcie:
NaOH + NH4Cl → NH3 + NaCl + H2O.
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa