Logo I love chemistry

Príprava chlóru

C
Pokus je označený ako nebezpečný a je určený len skúseným experimentátorom

Chlór je žltozelený jedovatý plyn, s typickou "plavárňovou" vôňou, ktorý sa používa napr. na dezinfekciu alebo ako východisková surovina pre prípravu daľších látok. 


Nakoľko pri experimentoch uniká škodlivý plyn uskutočňujte ich v digestore!

I. varianta
Ilustrácia toho, čo sa môže stať  pri náhodnom zmiešaní dvoch čistiacich prostriedkov.

Pomôcky:
sklenená nádoba 

Chemikálie:
čistiací prostriedok obsahujúci chlórnan sodný (napr. čistič toaliet), daľší čistiaci prostriedok obsahujúci kyselinu (fosforečnú, sírovú) 

Posup:
Vonku nalejte asi 50 ml čisticeho prostriedku s NaClO do nádoby a potom pridajte čistiaci prostriedok s kyselinou (asi 20 ml). 

Pozorovanie:
Vzniká žltozelený chlór podľa reakcie:
NaOCl + HA → Cl2 + NaA + H2O A = kyselinový zvyšok

II. varianta - laboratórny

Pomôcky:
banka, kahan
Chemikálie:
oxid manganičitý, kyselina chlorovodíková
Postup:
Vonku alebo v digestóriu nalejte cca 20ml konc. kyseliny chlórovodíkovej do banky a pridajte približne 4g oxidu manganičitého. Zohrievajte túto zmes nad kahanom.
Pozorovanie:
Vzniká žltozelený chlór (pri n. p. cca 1 dm3) podľa reakcie
4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O.
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa