Logo I love chemistry

Príprava komplexu

N

Príprava síranu akva-tetramminmeďnatého. Jednoduchý komplex (v zlučenine je amoniak a voda viazaná koordinačnou donorovo-akceptorovou väzbou) s praktickým využitím - žíhaním pri 120°C uniká voda a dve molekuly amoniaku a pri 260°C zvyšné dve molekuly amoniaku a vzniká tak bezvodý síran meďnatý (reakcia prebieha podstatne ľahšie ako pri žíhaní pentahydrátu síranu meďnatého) a hlavne sa z neho dá urobiť veľmi pekný flash (návod už čoskoro:)).
Chemikálie:
amoniak, etanol, síran meďnatý
Pomôcky:
kadičky, odmerný válec, trecia miska, Buchnerov lievik, odsávacia banka, výveva, ľad
Postup:
V trecej miske rozotrite 3g pentahydrátu síranu meďnatéheho a rozpustite ich v cca 9,5 ml vody tak aby vznikol nasýtený roztok (možno použiť aj zahriatie ale po rozpustení treba nechať roztok opäť vychladnúť na lab. teplotu). Potom pridáme asi 5 ml roztoku amoniaku. Vzniká tak zrazenina hydroxidu meďnatého ktorý sa v nadbytku amoniaku rozpúšta a vzniká síran diakva-tetramminmeďnatý. K zmesy pridajte 10 ml etanolu. Vzniká tmavomodrá zrazenina síranu akva-tetramminmeďnatého. odsajte túto zrazeninu na Buchnerovom lieviku a premite ju vodou. Nechajte túto zrazeninu vyschnúť a odvážte ju - ak by bol výtažok 100% tak by vážila 3 g. Prípradne ju môžete vyžíhať.
Reakcie:
[Cu(H2O)6]2+ (aq) + 4 NH3 (aq) → [Cu(H2O)2(NH3)4]2+ (aq) + 4 H2O (l)
[Cu(H2O)2(NH3)4]2+ (aq) + SO42- (aq) --etanol→ [Cu(H2O)(NH3)4]SO4 (s) + H2O (l)
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa