Logo I love chemistry

Príprava kyslíka

Kyslík je priesvitný pre život nevyhnutný plyn bez zápachu, ktorý sa priemyselne pripravuje frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu alebo elektrolýzou vody. Nasledujúci spôsob prípravy je pomerne nenáročný na suroviny a efektný, ale vzniknutý kyslík treba ešte prečisťovať, napr. od vodnej pary.
Pomôcky:
banka (napr. Erlenmayerova)
Chemikálie:
peroxid vodíka, oxid manganičitý
Postup:
Do banky nalejte asi 50 ml peroxidu vodíka (zriedený) a pridajte asi špachtličku manganistanu (resp. oxidu manganičitého).
Pozorovanie:
Vzniká veľký prúd vodnej pary a kyslíka - reakcia je silne exotermická
oxid manganičtý je katalyzátor, 2 H2O2 → O2 + H2O


Na videu je šialené množstvo peroxidu, určite použite riedený.
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa