Logo I love chemistry

Príprava pruskej modrej

Xi

Pruská alebo tiež berlínska modrá je (tmavomodré ;)) farbivo. Bolo objavné niekedy na začiatku 18. storočia a bolo používané až do I. svetovej vojny. Pruská modrá preto, lebo ním boli zafarbené uniformy celej pruskej armády. Nie je to jedna zlúčenina, ale skôr skupina zlúčenín, ktoré vznikajú reakciou Fe2+ alebo Fe3+ s K4[Fe(CN)6]  alebo K3[Fe(CN)6].

Poznámka ohľadom ferri/ferrokyanidov (hexakyanoželeznatanov) - síce obsahujú CN- skupinu, avšak sú oveľa menej jedovaté ako kyanidy samotné (komplex je relatívne stabilný). Pri reakcií s koncentrovanou kyselinou (teda neskúšal by som ich miešať so žiadnou kyselinou) uvoľňujú kyanovodík, ktorý nemá práve zdraviu prospešné účinky (fakt veľmi toxický).

Chemikálie:

chlorid železitý, ferrikyanid draselný

Pomôcky:
dve kadičky

Postup:

Rozpustite asi 0,1g ferrikyanidu alebo ferrokyanidu draselného v 100 ml vody. V druhej kadičke rozpustite podobné množstvo železitej alebo železnatej soli (chlorid, síran,...). Zmiešajte oba roztoky dokopy a pozorujte vznik tmavomodrého komplexu. Pruská modrá nie je veľmi rozpustná vo vode, takže bude vznikať suspenzia alebo koloid. Prebieha jednoduchá vylučovacia reakcia:
FeCl3 + K3[Fe(CN)6] → Fe[Fe(CN)6]+ 3 KCl
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa