Logo I love chemistry

Príprava tetraacetáto-diakvadichrómnatého komplexu

Tetraacetáto-diakvadichrómnatý komplex je tehlovočervenej farby. Oxidačné číslo chrómu II je zriedkavejšie a menej stabilné takže mnoho chrómnatých zlúčenín sa ľahko oxiduje vzdušným kyslíkom. To však neplatí úplne pre tento komplex, keďže chróm je stabilizovaný vhodnými ligandami. Pomaly sa však pri prístupe kyslíka zo vzduchu mení na chromitý komplex tmavošedej farby.
Chemikálie:
zinok, kyselina chlorovodíková prevarená destilovaná voda
Pomôcky: varná banka, Erlenmayerova banka, kadička, oddeľovací lievik, sklenené trubičky, zátka s troma dierami, hadičky, tlačky na hadice
Postup:
Pri zarábaní všetkých roztokov je nutné použiť prevarenú vodu, pretože obsahuje minimálne množstvá kyslíka, ktorý by kazil experiment. Zostavte aparatúru podľa obrázku. Do varnej banky zasunte štupeľ s troma otvormi, do jedného vložte oddeľovací lievik, do druhého hadičku do kadičky s vodou a do tretieho hadičku do Erlenmayerovej banky s octanom sodným, ktorá sa musí dotýkať dna varnej banky.
Aparatúra na prípravu komplexu Do varnej banky dajte 9g zinku (prášok ani veľké granule nie sú vhodné, ideálne sú maličké granulky). Zinok zalejte roztokom chloridu chromitého z 5g CrCl3 . 6H2O a 17 ml vody. Uzavrite aparatúru a cez oddeľovací lievik pridajte asi 16 ml konc. kyseliny chlorovodíkovej. Vznikajúci vodík redukuje chlorid chromitý na chlorid chrómnaty.Sfarbenie reakčnej zmesy na začiatku redukcie Postupne sa bude meniť farba roztoku z málo priehľadnej zelenej na priehľadnú modrú. Po niekoľkých desiatkách minút ak je farba roztoku modrá je redukcia ukončená.Sfarbenie roztoku na konci redukcie.
Uzavrite výstup vodíka do vody a otvorte tlačku smerom do roztoku octanu sodného (30g rozotreného dihydrátu octanu sodného a 27 ml vody). Tlak vodíka vytláča roztok chloridu chrómnatého do roztoku octanu kde vzniká červená zrazenina tetraacetáto-diakvadichrómnatého komplexu. Keď vodík vytlačil celý roztok chloridu chrómnatého, banku uzavrite a ochladte pod tečúcou vodou.
Následne produkt odfiltruje na fritovom lieviku a premyte malým množstvom vody, etanolu a dietyléteru. Keďže tento komplex na vzduchu nie je úplne stály (časom sa premieňa na šedý chromitý komplex) môžte ho uskladniť napríklad zatavením do skúmavky. Komplex na fritovom lievikuTetraacetáto-diakvadichrómnatý komplex
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa