Logo I love chemistry

Reakcia kyseliny dusičnej s meďou

CO
Pokus je označený ako nebezpečný a je určený len skúseným experimentátorom

Pomôcky:
Erlenmayerova banka alebo kadička 


Chemikálie
meď (prášková), kyselina dusičná

Postup:
Nalejeme približne 10 ml koncentrovanej kyseliny dusičnej do banky. Pridáme malé množstvo medi (napr. veľkosti 5-centovky). Pokus robte vonku alebo v digestóriu, pretože pri reakcii vznikajú plynné oxidy dusíka, ktoré sú veľmi TOXICKÉ.

Reakcia: 

4HNO3 (konc.) + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.
3Cu + 8HNO3 (zried.) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Rodiel reakcií je v tom, že koncentrovaná kyselina dusičná reaguje s meďou za vzniku dusičnanu meďnatého (modré sfarbenie roztoku), pričom vzniká ešte oxid dusičitý, ktorý má červenohnedú farbu. Pri reakcii zriedenej kyseliny dusičnej s meďou vzniká rovnako dusičnan meďnatý, ale namiesto oxidu dusičitého (NO2) vzniká bezfarebný oxid dusnatý (NO).Oxid dusnatý sa však rýchlo oxiduje vzdušným kyslíkom a vzniká oxid dusičitý.
2 NO + O2 => 2 NO2
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa