Logo I love chemistry

Syntéza a experimenty s fluoresceínom

Sodná soľ fluoresceínu intenzívne fluoreskuje, čo sa rôzne využíva, napríklad pri výskume spodných vôd, pri diagnostike v oftalmológii, ako indikátor pri zrážacích titráciách,..

Chemikálie:
rezorcinol (benzén-1,3-diol), kyselina sírová, hydroxid sodný, ftalanhydrid

Syntéza fluoresceínu:
V skúmavke zmiešame 0,5 g ftalanhydridu a 1 g rezorcinolu a pridáme 5 kvapiek koncentrovanej H2SO4. Reakčnú zmes zahrievame nad plameňom kahana za vzniku krvavočervenej taveniny, ktorú potom necháme vychladnúť. Tuhú látku sa následne pokúste rozpustiť vo vode v kadičke. Fluoresceín možno ešte acidobázicky prečistiť - po pridaní kyseliny (napr. zriedená HCl) sa fluoresceín vyzráža, zrazeninu možno odfiltrovať a následne rozpustiť v zásaditom roztoku hydroxidu. Potom pridajte znova dostatočné množstvo kyseliny na vyzrážanie, zrazeninu prefiltrujte a vysušte.

Pri vzniku fluoresceínu prebieha reakcia:
Fluorescencia:
Malé množstvo fluoresceínu rozpustíme v roztoku uhličitanu sodného alebo hydroxidu sodného a pozorujeme fluorescenciu (je viditeľná aj pri bežnom svetle, ale s UV lampou vyzerá krajšie ;) :)

Fluorescein     Fluorescein UV
(vľavo fluoresceín pri bežnom svetle, vpravo pod UV lampou)
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa