Logo I love chemistry

Syntéza malachitu

Malachit - chemicky CuNO3.Cu(OH)2 je modrý minerál medi, ktorý sa asi do začiatku 19. storočia drvil a používal ako pigment. V tomto návode sa dozviete ako získate tento pigment bez nutnosti ničenia tohto pekného minerálu :) Mimochodom, chemicky je to to isté ako medenka na medených strechách ;)

Chemikálie:
síran meďnatý, hydrogénuhličitan sodný (sóda bikarbóna)

Pomôcky:
dve kadičky/Erlenmayerove banky, filtračná aparatúra (odporúčam vákuovú, ale funguje aj filtrácia pri atmosferickom tlaku).

Postup:
Pripravte si nasýtené roztoky síranu meďnatého (rozpustnosť pentahydrátu asi 30 g na 100 ml) a hydrogénuhličitanu sodného (rozpustnosť asi 10 g na 100 ml). Začnite roztok hydrogénuhličitanu do síranu meďnatého a pridávajte ho až kým zmes neprestane šumieť. Prebieha reakcia:

2 CuSO4 + 4 NaHCO3 → CuCO3.Cu(OH)2 + 2 Na2SO4 + 3 CO2 + H2O


Vzniká nerozpustný zásaditý uhličitan meďnatý a je možné pozorovať šumenie kvôli vznikajúcemu oxidu uhličitému. Následne je možno suspenziu (alebo možno skoro koloidnú zmes) prefiltrovať, s pomocou vákuovej filtrácie to ide oveľa rýchlejšie a ľahšie sa dá produkt vysušiť.

Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa