Logo I love chemistry

Tvrdosť vody

NC

Tvrdosť vody je spôsobená iónmi vápnika a horčíka. Rozdeľujeme ju na prechodnú, ktorú je možné odstrániť varom a trvalú. Optimálna hodnota je medzi 1,1-5,0 mmol/l. Ďalšou používanou jednotkou je nemecký stupeň °dH, 1 °dH = 10 mg CaO/l. Tvrdosť vody je možné tiež jednoducho otestovať pomocou obyčajného jadrového mydla (palmitanu sodného).
Mydlo
Pridajte do asi 3 ml vzorky vody 1 ml nasýteného roztoku mydla. Najlepšie tento test funguje s úplne obyčajným jadrovým mydlom, hoci tiež to môže fungovať aj s inými mydlami. Potom tieto vzorky trepte asi 2 minúty. Potom pomocou výšky peny zistite tvrdosť vody. Test s mydlom
Tvrdosť vody je však možné aj s vysokou presnosťou stanoviť kvantitatívne. Používa sa na to analytická metóda zvaná chelatometria. Používa sa chelatón III, čo je disodná soľ kyseliny etyléndiamíntetraoctovej.
Chemikálie:
chlorid amónny, chelatón III (disodná soľ EDTA), eriochrómová čerň T, amoniak, vzorky vody
Pomôcky:
byreta (25 alebo 50 cm3), laboratórny stojan, svorky, titračná banka, kadička, odmerný válec, špachtlička, odmerné banky (250 ml a 50 ml), veľmi presné analytické váhy
Postup:
Zmiešajte eriochrómovú čerň T s chloridom sodným v pomere asi 1:20 (kvôli jednoduchšiemu dávkovaniu). Počas titrácie je potrebné udržiavať pH okolo 10, na to bude slúžiť amoniakálny tlmivý roztok. Pripravíte ho rozpustením 3,5 g chloridu amónneho v 30 ml konc. amoniaku a následným kvantitatívnym prenesením do 50 ml odmernej banky a doplnením po značku destilovanou vodou. Pripravte 0,01M roztok chelatónu III odvážením približne 0,91 g chelatónu na presných váhach (nezabudnite si zaznačiť presnú hmotnosť), rozpustením v kadičke v asi 150 ml destilovanej vody a prenesením do 250 ml odmernej banky a doplnením po značku. Vypočítajte z hmotnosti chelatónu koncentráciu roztoku (mólová hmotnosť 372,24 g/mol). Vypláchnite byretu roztokom chelatónu a naplňte ju. Do titračnej banky dajte asi 25 ml vzorky vody, 5 ml tlmivého roztoku a pridajte vhodné množstvo indikátora eriochrómovej černe T. Titrujte, kým sa sfarbenie nezmení na modré.
Začiatočný bod:
Stanovenie tvrdosti vody chelatometricky
Koncový bod titrácie:
Stanovenie tvrdosti vody chelatometricky
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa