Logo I love chemistry

pH indikátory

C

pH je pomerne často používaný pojem - verejnosti známy napríklad z reklám na kozmetiku. Ľudia si pH predstavujú ako číslo ktoré udáva kyslosť niečoho, alebo niektorým len stačí aby pH ich šampónu bolo 5,5 a viac sa nad pH nezamýšľajú.

A čo je to pH z odbornej stránky? Do hry nám vstupuje elektrolytická disociácia - a dva známe pojmy - kyseliny a zásady. Čo sú to kyseliny (a zásady) nám definujú dve teórie - staršia Arrheniova a novšia Brønstedova teória. Podľa Brønstedovej teórie kyseliny sú častice, ktoré sú schopné odovzdať H+ (hydrón, pozor - protón je nesprávne), zásady sú častice, ktoré sú schopné viazať hydrón. A teda prebiehajú acidobázické reakcie, napríklad autoprotolýza vody H2O + H2O ↔ H3O+ + OH-
A teraz rovnica disociácie kyseliny chlorovodíkovej
HCl + H2O ↔ H30+ + Cl-
a rovnica disociácie hydroxidu sodného
NaOH + H2O ↔ [Na(H2O)x]+ + OH-
Takže sa nám tam objavujú dve častice - oxóniový katión (H3O+) a hydroxidový anión (OH-). A teraz sa dostávame ku tomu, čo vlastne pH je - záporný dekadický logaritmus rovnovážnej koncentrácie oxóniových katiónov. Matematicky vyjadrené pH = -log[H3O+]. Nie vždy bývajú látky úplne disociované, do akej miery látka disociuje určuje disociačná konštanta KA. Rôzne látky majú rôznu disociačnú konštantu - a teda rôzne pH.

Pomôcky:
skúmavky

Chemikálie:
lakmus (roztok), metyloranž, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, fenolftaleín

Postup:
Do skúmavky dáme trochu skúmaného roztoku (NaOH ried., HCl ried., H2O) a pozorujeme. Zmeníme indikátor pH.

Obrázok:
Ktorý indikátor sa ako správa pri rôznych roztokoch?
obrazok pH indikatorov
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa