Logo I love chemistry

Elektrolýza

CF

Na pokus sú potrebné elektródy z inertného materiálu. Vzhľadom na to, že roztok je okyslený elektródy z medi alebo železa nie sú úplne ideálne. No a platinové elektródy asi nemá každý. Našťastie tu je dostupná alternatíva - uhlíkové elektródy, ktoré možno získať zo starých bateriek (nachádzajú sa v strede), bohužiaľ však v batériach sa nachádzajú rôzne (temné) chemikálie môže vzniknúť odpad, ktorý nie je veľmi prijateľný ku prírode.

Pomôcky:
uhlíkové elektródy, vodiče, zdroj jednosmerného prúdu (laboratórny zdroj alebo 9/4,5 V batéria), svorky (krokodílky, nepovinné), ampérmeter (nepovinné)

Chemikálie:
kyselina sírová (riedená)

Postup:
Zostavte aparatúru podľa obrázka a pripojte zdroj.

Elektrolyza vody

(Image by Nevin Dilmen)

Na anóde uniká vodík, na katóde kyslík. Ak by ste chceli vyrobiť tieto plyny zvlášť, môžete si pozrieť pokusy Príprava vodíka alebo Príprava kyslíka.
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa