Logo I love chemistry

Príprava oxidu uhličitého

C

Pomôcky:
skúmavka, korková zátka, ihly, hadička, kadička, filtračná aparatúra, Erlenmeyerova banka

Chemikálie:
kyselina octová (8%, ocot), hydroxid vápenatý, hydrogénuhličitan sodný (sóda bikarbóna)

Postup:
Oxid uhličitý je možné dokázať roztokom vápna, s ktorým reaguje za vzniku bielej zrazeniny uhličitanu vápenatého. Vzhľadom na to, že hydroxid vápenatý je zle rozpustný vo vode, jeho roztok pripravíte rozpustením vo vode a následným prefiltrovaním.
Roztok hydroxidu vapenateho
Zostavte aparatúru na vývoj plynu podľa obrázku; zátku na banke prepichnite dvoma ihlami, jednu napojte na hadičku, na druhú dajte striekačku s octom. Na druhý koniec hadičky napojte ihlu a ponorte ju do roztoku hydroxidu vápenatého.
Aparatúra na vývoj plynu
Do banky nasypte sódu bikarbónu a cez striekačku začnite pridávat ocot. Vzniká oxid uhličitý, ktorý prebubláva cez roztok hydroxidu. Na začiatku som pridal do hydroxidu fenoftaleín, na druhom zábere pH kleslo a roztok už nie je ružový.
Aparatúra na vývoj plynu

CH3COOH + NaHCO3CO2 + CO2 + H2O.
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Prípravu iných plynov nájdete napríklad v pokusoch Príprava chlóru, Príprava kyslíka alebo Príprava vodíka.
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa